Τράπεζα Πειραιώς – Αριθμός Λογ.: 5030-069522-976 – IBAN GR34 0172 0300 0050 3006 9522 976 
Δικαιούχος : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ
Άπαξ εγγραφή ποσό €300. Ετήσια συνδρομή ποσό €150.

Για την εγγραφή σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και επιστρέψετε το έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@charagionis.com, στο φαξ  +30 210 7279977 ή επικοινωνήστε με την κα Έλενα Διαμαντοπούλου στο +30 210 7279914.