Σ.Ε.Α.ΑΚ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Σύνδεσμος Επένδυσης και Ανάπτυξης Ακινήτων συστάθηκε τον Μάιο του 2013 με Ιδρυτικά Μέλη νομικά πρόσωπα, τα οποία συνολικά κατέχουν ή διαχειρίζονται ακίνητα συνολικής δομημένης εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας άνω των 1,500,000 τ.μ. Διαμέσου εκπροσώπων, μεταξύ άλλων, μέλη στο Σύνδεσμο Επένδυσης και Ανάπτυξης Ακινήτων είναι οι εταιρίες ΑΚΡΟΠΟΛ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ, ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ, LAMDA DEVELOPMENT, AVENUE MANAGEMENT IKE, ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ.ά.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη και προώθηση της αγοράς ακινήτων μέσα από την μελέτη και την πρόταση μέτρων και πολιτικών που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας της, τη διασφάλιση των συνθηκών ομαλής λειτουργίας της σε βάθος χρόνου, τη θεσμική εκπροσώπηση του κλάδου της επένδυσης και ανάπτυξης ακινήτων, την ανάδειξη και διεύρυνση της συμβολής του κλάδου επενδύσεων και αξιοποίησης ακινήτων στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, την ανάπτυξη της διαφάνειας και ενημέρωσης και τέλος τη συμβουλευτική υποστήριξη των μελών του. 

Τα επόμενα έτη σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αναμένεται να συντελεστούν θετικές αλλαγές στην Ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις στην χώρα μας, και ο ΣΕΑΑΚ, σταθερά παρών, έχει αποφασίσει να διαπραγματευθεί, να προβάλλει και κατά περίπτωση να βελτιώσει τα θέματα όχι μόνο των μελών του αλλά και του συνόλου του κλάδου των επαγγελματικών ακινήτων.