Οι μεγάλες αναπτύξεις ακινήτων είναι έργα εθνικού ενδιαφέροντος, αφού άπτονται κατά κανόνα του τουρισμού, ενώ απευθύνονται πλέον και στην διεθνή αγορά η οποία έχει στρέψει, το ενδιαφέρον της στην Ελλάδα, δίνοντας εξαγωγικό χαρακτήρα στις αγοραπωλησίες ακινήτων. 

Η βασικότερη αιτία καθυστερήσεων ή και ματαιώσεων στην ανάπτυξη μεγάλων ακινήτων, είναι η αδειοδότησή τους, η οποία περνά μέσα από ένα δίκτυο εγκρίσεων από ετερόκλητους φορείς, ενώ η σχετική νομοθεσία είναι πολυσύνθετη κατά κανόνα και μη επικαιροποιημένη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξένος αρχιτέκτων, αναμεμειγμένος σε μεγάλα έργα στην Ελλάδα, έλεγε ότι για να είναι κάποιος αρχιτέκτων στη χώρα μας, πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει και πτυχίο νομικής. Σχετικά με τις εγκρίσεις, είναι ενδιαφέρουσα η σχετική άποψη του Harvard, ότι οι άνθρωποι γενικά αντιπαθούν την ανάληψη ρίσκου. Δίνοντας κάποιος δημόσιος λειτουργός μια έγκριση, αναλαμβάνει τον κίνδυνό της, επομένως προτιμά την «μη έγκριση».

Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο και μεγαλύτερο μέχρι τώρα εμπορικό κέντρο της χώρας, το Mediterranean Cosmos στην Θεσσαλονίκη, πιθανόν να μην είχε δημιουργηθεί, αφού η αρμόδια επιτροπή χωροταξίας δεν ενέκρινε να γίνει «εμπορικό κέντρο» στους αγρούς, σε μια περιοχή που ήδη προϋπήρχαν τέτοιες χρήσεις (ΙΚΕΑ, Florida Ι κλπ). Το θέμα, που πάγωσε προσωρινά την συγκεκριμένη ανάπτυξη, έλυσε η τότε υπουργός χωροταξίας, η οποία καταλόγισε ευθύνες για την «μη έγκριση».

Επομένως η πρότασή μου, είναι η έγκριση της επιτροπής να είναι υποχρεωτικά θετική στις περιπτώσεις πλήρως τεκμηριωμένων προτάσεων, με κάποιες ίσως διορθωτικές παρεμβάσεις, που με κανένα λόγο δεν θα ματαιώνουν το έργο, και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις άρνησης, να είναι υποχρεωμένη η επιτροπή σε πλήρη αιτολόγηση της άρνησής της.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι οι προσφυγές από Δήμους, Συλλόγους, ομάδες κατοίκων κλπ. Άλλωστε η προστασία των «κορμοράνων» του Ελαιώνα, που συνετέλεσαν στην αναβολή και ελπίζω όχι ματαίωση των έργων της διπλής ανάπλασης, είναι πια μόνιμο αστείο στις συζητήσεις περί σύνθετων αδειοδοτήσεων, των επαγγελματιών του κλάδου. Το θέμα αυτό πιθανολογώ βάσιμα ότι θα λυθεί από το προς ψήφιση αναπτυξιακό νομοσχέδιο, εφ’όσον οι επαγγελματίες των ακινήτων προσφέρουν την απαραίτητη προσπάθεια και χρόνο κατά το στάδιο της διαβούλευσής του, που άρχισε μέσα Σεπτεμβρίου, σχετικά με τις αλλαγές στην περιβαλλοντική και χωροταξική νομοθεσία. Έτσι, θα έχουμε σε μερικά χρόνια ένα πολύ ενδιαφέρον και σωστά δομημένο περιβάλλον, αντάξιο σύγχρονης Ευρωπαϊκής χώρας.