Θεόδωρος Ν. Χαραγκιώνης

Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΑΑΚ

Γιάννης Περρωτής

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.ΑΚ
theodoridis-member-charagionis-group-seaak-sindesmos-ependiseon-anaptixis-akiniton-graphdays

Σωτήρης Θεοδωρίδης

Ταμίας του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.ΑΚ

Ιωάννης Κοντέλλης

Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.ΑΚ
alevizos-member-charagionis-group-seaak-sindesmos-ependiseon-anaptixis-akiniton-graphdays

Γιώργος Αλεβίζος

Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.ΑΚ
barbalias-member-charagionis-group-seaak-sindesmos-ependiseon-anaptixis-akiniton-graphdays

Γιώργος Η. Μπαρμπαλιάς

Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.ΑΚ

Βασίλης Δεληκατερίνης

Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.ΑΚ

Επίτιμα μέλη