Γιάννης Περρωτής

Γιάννης Περρωτής

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Α.ΑΚ

Βιογραφικό σημείωμα