Βασίλης Δεληκατερίνης

Βασίλης Δεληκατερίνης

Οικονομικός Διευθυντής της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ, University of La Verne. Εργάζεται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα της «Ελληνική Τεχνική Α.Ε» και της «Archirodon Construction (Overseas) Co S.A» στο εξωτερικό από το 1975 έως το 1980, αρχικά ως Λογιστής, στη συνέχεια ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου και τέλος ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής. Από το 1981 έως το 2004 εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων, συνιδρυτής των εταιρειών Interaction ΕΠΕ, Interaction ΑΕ, Tria S ΑΕ και  Partner, Επικεφαλής του Τομέα Υπηρεσιών Συμβούλου Μάνατζμεντ της Planet Ernst & Young Α.Ε. Αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής της Πειραιώς Real Estate A.E. (2004-2007) και στη συνέχεια CEO της PRIMPROPERTY Ltd., εταιρείας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία και Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (2007-2014). Από το 2013 αναλαμβάνει και καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Από τον Απρίλιο 2016 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και από το τέλος του 2018 Εντεταλμένος Σύμβουλος, αρμόδιος για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Διαχείριση του Κινδύνου και την Κανονιστική Συμμόρφωση (GRC), ενώ εποπτεύει την Διεύθυνση Οργάνωσης, Προτύπων και Κανονισμών του Ομίλου. Είναι μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης και του Αττικού Ομίλου Αντισφαίρισης Φιλοθέης. Υπήρξε Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος  (ΣΕΣΜΑ) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Συμβούλων Μάνατζμεντ (FEACO). 

Σύντομη παρουσίαση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

H ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναλαμβάνει το πλήρες φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών και έργων από τη διερεύνηση του διαθέσιμου δυναμικού, το σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την κατασκευή, έως και τη λειτουργία, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που υλοποιεί.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ δραστηριοποιείται σε όλο το εύρος των τεχνολογιών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ειδικότερα στην ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, Υδροηλεκτρικών Έργων, Μονάδων Ηλιακής Ενέργειας, καθώς και Μονάδων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Παραγωγής Ενέργειας από απορρίμματα, απόβλητα και βιομάζα.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική του Ομίλου εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, απολαμβάνει σημαντικά πλεονεκτήματα και συνέργειες από την παρουσία του Ομίλου στην Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική, καθώς και από τη δραστηριότητα εταιρειών του Ομίλου στις κατασκευές, την βιομηχανική παραγωγή, τις συμβάσεις παραχώρησης, καθώς και την θερμική παραγωγή ενέργειας.

Η δραστηριοποίηση της εταιρείας υποστηρίζεται από μία στέρεη υποδομή, με βασικά χαρακτηριστικά την υγιή οικονομική διάρθρωση, την ισχυρή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, την πλήρη εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και την σε βάθος γνώση του διεθνούς θεσμικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα (31.12.2019), η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:

  • Έχει εγκαταστήσει αιολικές, φωτοβολταϊκές και υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1.390 MW, εκ των οποίων 607 MW στην Ελλάδα, 651,4 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία
  • Έχει υπό κατασκευή 121 επιπλέον MW στην Ελλάδα και επιδιώκει την επίτευξη του στόχου των 2.000 MW εγκατεστημένου δυναμικού σε σύντομο χρονικό διάστημα