Γιώργος Αλεβίζος

Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου Fourlis

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το 1967 και έχει Ελληνική υπηκοότητα. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ in Finance από το ALBA και πτυχίου του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επίσης κάτοχος πιστοποιητικού Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (ADEX) και διπλώματος διαπραγματευτή του Διεθνούς Συλλόγου Διαπραγματευτών Συναλλάγματος (ACI). Έχει εργασθεί στο Dealing Room της Τράπεζας Χίου ως Money Market Junior Dealer για ένα χρόνο και ως Foreign Exchange Dealer και Senior Dealer για άλλα 4 χρόνια. Στην εταιρεία εργάζεται από τον Απρίλιο του 2000 ως Προϊστάμενος Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή με αρμοδιότητες τη Διαχείριση Διαθεσίμων, Σχέσεων με Επενδυτές και Διαχείρισης Κινδύνων.

Σύντομη παρουσίαση του Ομίλου Fourlis

Ο Όμιλος FOURLIS αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών με την εμπορική του δραστηριότητα να εκτείνεται στις χώρες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας.

Ο Όμιλος FOURLIS, συνέχεια της ΑΦΟΙ ΦΟΥΡΛΗ ΑΕΒΕ, ιδρυτές της οποίας ήταν οι Αναστάσιος, Στυλιανός, Ιωάννης και Ηλίας Φουρλής, εδώ και 70 χρόνια, επενδύει στους εργαζόμενους του, στην ποιότητα του χώρου εργασίας, στις καινοτόμες υποδομές, στις λειτουργικές σχέσεις με τους προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει σταθερά υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά και μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών.

Ο Όμιλος είναι επίσημο μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών από το 2008, αποδεικνύοντας και στην πράξη την προσήλωσή του στην υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι σημαντικό ότι ο Όμιλος FOURLIS παραμένει σταθερά ενεργός στην αναπτυξιακή διαδικασία, με ουσιαστική συμβολή στην Ελληνική οικονομία.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, η τακτική και δίκαιη αξιολόγησή του σε όλα τα επίπεδα καθώς και η προσήλωσή του στις αξίες του Ομίλου – την «Ακεραιότητα», τον «Αλληλοσεβασμό» και την «Αποτελεσματικότητα» – συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσω των οποίων ο Όμιλος επιδιώκει να επιτυγχάνει τους στόχους του.

Στρατηγική

Η είσοδος του Ομίλου σε αναπτυσσόμενους κλάδους όπως ο οικιακός εξοπλισμός και τα αθλητικά είδη αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους αναπτύσσεται και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ο Όμιλος FOURLIS στο μέλλον, σε συνδυασμό πλέον με τον ταχύτατα ανερχόμενo κλάδο ακινήτων. Στις επιδιώξεις του Oμίλου για την επίτευξη των επιμέρους στόχων του περιλαμβάνονται:
-Η επικέντρωση της ανάπτυξης στους τομείς του εμπορίου και των υπηρεσιών.

– Η προώθηση συνεργιών μέσα στον Όμιλο αλλά και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες εταιρείες.

– Η συνεχής ανανέωση και αδιάκοπη προσαρμογή του Ομίλου σύμφωνα με τις αυξανόμενες ανάγκες και τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά.

– Ο εκσυγχρονισμός και συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών του Ομίλου.

Όμιλος FOURLIS δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους κλάδους:

Λιανική Πώληση Ειδών Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ)

O Όμιλος FOURLIS είναι αποκλειστικός δικαιοδόχος (Franchisee) του εμπορικού σήματος ΙΚΕΑ για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία.

Μέσω των καταστημάτων ΙΚΕΑ, οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου FOURLIS Housemarket A.E., Η.Μ. Housemarket (Cyprus) Ltd και House Market Bulgaria EAD, δραστηριοποιούνται στην εμπορία ειδών οικιακής χρήσης και στην παροχή υπηρεσιών εστίασης στις τρεις χώρες.

Σήμερα ο Κλάδος εκτείνεται με ένα δίκτυο:

  • Επτά καταστημάτων (πέντε στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα στην Βουλγαρία)
  • Δέκα κέντρων παραγγελιών και παραλαβών – pick up points (έξι στην Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο)
  • Τριών καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και στις τρεις χώρες

Λιανική Πώληση Αθλητικών Ειδών (Καταστήματα INTERSPORT, THE ATHLETE’S FOOT)

O Όμιλος FOURLIS είναι αποκλειστικός δικαιοδόχος (Franchisee) του εμπορικού σήματος INTERSPORT για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος είναι αποκλειστικός δικαιοδόχος (Franchisee) του εμπορικού σήματος THE ATHLETE’S FOOT για την Ελλάδα και την Τουρκία.

Σήμερα ο Κλάδος εκτείνεται με ένα δίκτυο:

  • Εκατόν δέκα εννιά καταστημάτων INTERSPORT (πενήντα στην Ελλάδα, τριάντα ένα στη Ρουμανία, είκοσι τρια στην Τουρκία, εννιά στη Βουλγαρία και έξι στην Κύπρο)
  • Δεκαέξι καταστημάτων THE ATHLETE’S FOOT (δεκατρία στην Ελλάδα και τρια στην Τουρκία)
  • Τεσσάρων καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) στην Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρο και Βουλγαρία. 

Στο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου FOURLIS για την INTERSPORT περιλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου καταστημάτων σε πλέον των 160 σημείων και αντιστοίχως για τα καταστήματα The Athlete’s Foot σε 50 σημεία.

Κλάδος Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας

O Όμιλος FOURLIS με τη δημιουργία της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ θα δραστηριοποιείται αμιγώς στον σε ποιοτικά ακίνητα λιανικής αγοράς και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εξέλιξη του κλάδου Λιανικής σε φυσική και ψηφιακή μορφή, παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για την αγορά ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), το κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας στο Σχηματάρι, καθώς και τα επενδυτικά ακίνητα λιανικής του Ομίλου στην Ελλάδα, συνολικής αξίας 178 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ θα αναπτυχθεί δυναμικά με την απόκτηση νέων ακινήτων και εκτός Ομίλου Fourlis, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μείγμα ακινήτων λιανικής υψηλής ποιότητας.