Μήνας: Οκτώβριος 2017

PRODEXPO 2017

Τοξικό περιβάλλον για μεγάλες επενδύσεις σε Ελληνικά ακίνητα. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υπέροχης ομορφιάς φυσικό περιβάλλον αλλά μέτριο δομημένο. Αιτίες είναι η πολυδιάσπαση της αστικής γης, η δέσμευση από την πολιτεία των μεγάλων αστικών οικοπέδων και η γενικευμένη αντίδραση της κοινωνίας προς κάθε σημαντική αστική ανάπτυξη, γιατί οραματίζεται παντού πάρκο.
Read more